نمایشنامه ریچارد سوم Richard III

نمایشنامه ریچارد سوم Richard III ریچارد سوم Richard III، یک نمایشنامه تاریخی اثر ویلیام شکسپیر William Shakespeare، است که در حدود سال 1591 نوشته شده. این اثر ظهور عقاید سیاسی وابسته به ماکیاولی Niccolo Machiavelli، در رسیدن به قدرت و متعاقب آن سلطنت شاه ریچارد سوم در انگلستان را به تصویر می کشد. در فرست فولیو First Folio، ریچارد سوم جزو نمایشنامه های تاریخی شکسپیر طبقه بندی شده است، گرچه گاهی (به عنوان مثال در ویرایش qua ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

نمایشنامه ریچارد دوم Richard II

نمایشنامه ریچارد دوم Richard II شاه ریچارد دوم King Richard the Second، یک نمایشنامه تاریخی اثر ویلیام شکسپیر William Shakespeare، است که در حدود سال 1595 نوشته شده است. این اثر بر اساس زندگی ریچارد دوم پادشاه انگستان که در سالهای 1377 تا 1399 حکومت می کرد نوشته شده است. بخش اول آن یک چهارگانه است که توسط برخی پژوهشگران به عنوان هنریاد Henriad، به آن اشاره می شود و پس از آن با سه نمایشنامه درباره جانشینان ریچارد با عنوان های هنر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

نمایشنامه حکایت زمستان The Winters Tale

نمایشنامه حکایت زمستان The Winters Tale حکایت زمستان The Winter’s Tale، یک نمایشنامه کمدی اثر ویلیام شکسپیر William Shakespeare، است که برای اولین بار در سال 1623 در فرست فولیو First Folio، منتشر شد. بعضی منتقدان این نمایشنامه را جزو آثار مشکل شکسپر می دانند زیرا سه پرده اول پر از درام روانشناختی شدید است، در حالیکه دو پرده آخر کمدی هستند و یک پایان شاد را فراهم می کنند. نمایش با ظهور دو دوست دوران کودکی آغاز می شود: لئونتس Leont ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

نمایشنامه دو نجیب زاده ورونایی The Two Gentlemen Of Verona

نمایشنامه دو نجیب زاده ورونایی The Two Gentlemen Of Verona دو نجیب زاده ورونایی The Two Gentlemen Of Verona، یک کمدی از ویلیام شکسپیر William Shakespeare، است که در سالهای 1589 تا 1593 نوشته شده. بعضی معتقدند که این نمایشنامه اولین اثر شکسپیر و اولین گامهای تجربه وی در طرح ریزی بعضی تم هاست که وی در کارهای آتی خود با جزییات بیشتری به آنها پرداخته است. به عنوان مثال این اولین نمایشنامه اوست که یک قهرمان زن مانند پسران لباس می پوشد. نمایشنامه موضوعاتی مانند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

نمایشنامه شب دوازدهم Twelfth Night

نمایشنامه شب دوازدهم Twelfth Night شب دوازدهم یا هر چه تو بخواهی What You Will، یک نمایشنامه کمدی از ویلیام شکسپیر William Shakespeare، است که در سال 1601 به نگارش درآمد و برای اولین بار در سال 1623 در فرست فولیو First Folio، منتشر شد. یک داستان کمدی شعف انگیز از هویت های اشتباه که حول شباهت ظاهری بین سباستین Sebastian، و خواهر دوقلوی او ویولا Viola، می گردد. آنها که پس از یک کشتی شکستگی از یکدیگر جدا شدند هر کدام می پندارد که دی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان
تعداد صفحه(14):